Tomter

Fagersand

- Sjönära tomter vid Skagern


Nytt område med sjönära tomter!

Efter en hög efterfrågan från start är vi glada över att introducera ett nytt område med 16 sjönära tomter i Fagersand! 


Den nya situationskartan över området hittar du här.

Situationskarta

Situationskartan i nuläget. De sålda tomterna är markerade med ett rött kryss.

Detaljplan

Detaljplan för området.